Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53885
Title: Chim én bay càng đọc càng hay
Authors: Văn Chinh
Keywords: Chim én bay
Càng đọc càng hay
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 939 .- Tr.107-111
Abstract: Chim én bay gọn hơn về bố cục, nhân vật cũng ít hơn nhưng chứa đựng một nội dung lớn hơn, độc đáo hơn so với Năm 1975 họ đã sống như thế mặc dù có nhiều chỉ dấu cho thấy nhà văn Nguyễn Trí Huân tiếp tục cái điều mà cuốn trước đang ngập ngừng do dự. Chim én bay còn mang tính đặc trưng của vừa chiến tranh nhân dân vừa rất Việt Nam: Do cuộc chiến kéo quá dài, các thế hệ cha anh đã lần lượt hi sinh, những người chỉ huy dành chọn các chiến sĩ còn vị thành niên để tổ chức thành đội du kích diệt ác ôn mang tên Chim Én...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53885
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.