Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53910
Nhan đề: Gà nước tìm nhau
Tác giả: Bảo Thương
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 939 .- Tr.12-21
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53910
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.