Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53912
Title: Ơi cô gái “Thì Thương”
Authors: Châu, La Việt
Keywords: Ơi cô gái “Thì Thương”
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 938 .- Tr.117-120
Abstract: Ngày ấy chiến tranh đã vào hồi quyết liệt. Cả đất nước như cùng lên đường hành quân vào Trường Sơn, ra chiến trường. Trong những đoàn quân ấy, có những đoàn quân nghệ thuật. Nhạc sĩ Văn Dung cùng một đoàn bảy nhạc sĩ từ Hà Nội cũng khoác ba lô vào chiến trường. Có buổi họ đến một tiểu đoàn công binh ở một trọng điểm được mệnh danh là “túi bom”...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53912
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
940.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.