Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53915
Nhan đề: Mĩ thuật với đề tài bảo vệ môi trường
Tác giả: Đỗ, Thị Thu Thủy
Từ khoá: Mĩ thuật với đề tài bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 938 .- Tr.103-105
Tóm tắt: Môi trường là không gian sinh tổn của con người, bao gồm các yếu tố tự nhiên (đất, nước, không khí, ánh sáng...) và các yếu tố vật chất nhân tạo (thành phố, nhà ở, khu dân cư, sân bay, nhà ga...). Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang diễn ra ở khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong dó có Việt Nam. Xuất phát từ sự trăn trở, đau đáu về thực trạng môi trường Việt Nam đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, những người làm nghệ thuật nói riêng, họa sĩ nói chung, thông qua mĩ thuật đã cất lên tiếng nói của mình, tha thiết mong cộng đồng cùng chung tay, chung sức bảo vệ môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53915
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
673.63 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.