Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53933
Title: Con thuyền của Nam Lê giữa hai bờ dân tộc và nhân loại
Authors: Lê, Tú Anh
Keywords: Con thuyền của Nam Lê
Giữa hai bờ dân tộc và nhân loại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 908 .- Tr.110-113
Abstract: Con thuyền của Nam Lê có khả năng kích tạo những hứng thú tinh thần mới nơi người đọc. Đọc tập truyện, ta hiểu thêm về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính nhân loại của tác phẩm văn học, về cái gọi là đồng sáng tạo trong tiếp nhận văn chương
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53933
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.