Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53977
Title: Dịch và văn
Authors: Hồ, Anh Thái
Keywords: Dịch và văn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 911 .- Tr.102-104
Abstract: Trước thập kỉ tám mươi của thế kỉ XX, nhiều nhà ngôn ngữ học Anh - MT cho rằng tiếng Anh đã trở nên xơ cứng, thiếu sức biểu cảm. Thế rồi xuất hiện một dòng văn học viết bằng tiếng Anh của Ấn Độ để ập vào dòng chung văn học tiếng Anh. Một sự chào đón hân hoan khi Salman Rushdie xuất hiện với tiểu thuyết Midnight’s Children năm 1980 (bản tiếng Việt là Những đứa con của nửa đêm, Nhã Nam và Hội Nhà văn xuất bân 2014). Rồi The God of Small Things của A rund h at) Roy năm 1997 (bản tiếng Việt là Chúa trời của những điều vụn vặt, Nhà xuất bản Phụ nữ 1999).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53977
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.