Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54115
Title: Vai trò của thông tin chi phí trong quản trị doanh nghiệp ngành công nghiệp cơ khí
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Đinh, Thị Ngoan
Đoàn, Thị Thanh Mai
Keywords: Công nghiệp cơ khí
Quản trị doanh nghiệp
Thông tin chi phí
Vai trò
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.10-12
Abstract: Thông tin về chi phí là cơ sở quan trọng phục vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát và ra quyết định nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược. Việt Nam luôn coi trọng xây dựng và phát triển ngành cơ khí nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho ngành cơ khí để tiếp cận dễ dàng với thông tin, tri thức, công nghệ tiên tiến, tạo ra được lực lượng lao động có trình độ cao, giúp tăng năng suất, tăng giá cả cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng tạo ra không ít thách thức cho các DN sản xuất cơ khí trên thị trường hiện nay. Do đó, thông tin chi phí trong quản trị doanh nghiệp ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam hiện nay ngày càng khẳng định vai trò ngày một quan trọng hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54115
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.