Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54118
Title: Các cách thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Authors: Hải Phượng
Keywords: Tiền điện
Thanh toán điện tử
Điện lực Hà Nội
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 263 .-Tr.50-51
Abstract: Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã áp dụng nhiều phương thức thanh toán, trong đó thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được coi là phương thức thanh toán hiện đại, nhanh chóng và an toàn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54118
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
497.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.