Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5411
Nhan đề: Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của ĐCSVN hiện nay theo TTHCM
Tác giả: Lê, Thị Thúy Hương
Lê, Gia Linh
Từ khoá: Giáo dục công dân
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Mô tả: 85 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5411
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
421.5 kBMicrosoft Word
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.