Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrịnh, Xuân Thắng-
dc.date.accessioned2021-06-03T03:29:31Z-
dc.date.available2021-06-03T03:29:31Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-025X-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54155-
dc.description.abstractViệc chỉ ra những bất cập trong ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam bộ (TNB) là rất cần thiết để vùng có những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn đưa ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển. Vì vậy, bài viết sẽ chỉ ra những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực TNB về vốn, công nghệ, thị trường, nhân lực, thương hiệu, nguyên liệu, liên kết... Bài viết cũng tìm các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực TNB như công tác quy hoạch, các chính sách hỗ trợ, công tác đào tạo nhân lực, những yếu kém từ chính trong người nông dân và doanh nghiệp...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.2-6,10-
dc.subjectNgành công nghiệp phục vụ nông nghiệpvi_VN
dc.subjectKhu vực tây Nam Bộvi_VN
dc.titleNhững vấn đề đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực tây Nam Bộvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.88 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.