Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54157
Title: Việc sử dụng mạng xã hội trong học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Minh Khoắc
Trần, Quốc Trung
Keywords: Việc sử dụng mạng xã hội
Học sinh và sinh viên
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ;Số 02 .- Tr.15-20
Abstract: Khi xã hội phát triển, công nghệ thông tin trở thành nhu cầu cần thiết đối với con người, đặc biệt là sự phát triển của các trang mạng xã hội (MXH). Sự bùng nổ của các trang MXH đang là vấn đề thời sự quan trọng của cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, nó đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của giới trẻ. Vì vậy, việc điều tra dư luận xã hội nhằm đưa ra những đánh giá, nhận định trên cơ sở khoa học xung quanh việc sử dụng MXH trong học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ là vấn đề hết sức cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54157
ISSN: 1859-025X
Appears in Collections:Khoa học Cần Thơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.