Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54175
Title: Thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Authors: Đỗ, Văn Đại
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Sản phẩm Chè
Thực trạng liên kết
Sản xuất
Tiêu thụ
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.31-33
Abstract: Hiện nay, cây chè đã trở thành một trong những cây trồng mũi nhọn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân của huyện Đại Từ. Trong nhiều năm qua, sản xuất và kinh doanh chè của Huyện đã có bước phát triển, song kết quả sản xuất và kinh doanh chè còn chưa cao so với tiềm năng. Trong đó, liên quan đến thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè của các tác nhân tham gia liên kết và các mô hình liên kết đã và đang tồn tại trên địa bàn của Huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54175
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.