Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5422
Title: Đảng bộ thị xã ngã bảy, tỉnh HG lãnh đạo thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo từ năm 2005 đến năm 2016
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Trương, Thị Ái Phương
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Description: 96 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5422
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBMicrosoft Word XML
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.