Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54272
Title: Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
Authors: Lê, Danh Lượng
Keywords: Doanh nghiệp FDI
Trách nhiệm xã hội
Thực trạng thực hiện
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.56-58
Abstract: Trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp FDI đã trở thành cơ sở cho nhiều báo cáo công bố trên toàn thế giới khi cho rằng bộ phận doanh nghiệp FDI đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của một quốc gia. Các doanh nghiệp FDI thường là các doanh nghiệp thuộc các quốc gia đã phát triển đầu tư vào Việt Nam, do vậy, có những kỳ vọng, tiêu chuẩn cao hơn đối với hoạt động của doanh nghiệp FDI. Với quy mô và hình thức hoạt động của doanh nghiệp FDI phức tạp hơn dẫn đến có không ít những sai phạm hay hành động phi đạo đức diễn ra trong những năm qua ở nhóm doanh nghiệp này. Bài viết này sẽ phân tích thực trạng thực hiện TNXH của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam dựa trên các dữ liệu thứ cấp, các nghiên cứu và các bài báo khoa học trong và ngoài nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54272
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.