Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54286
Title: Từ “sốt đất” 2020 - 2021, kiến nghị về quản lý nhà nước đối với thị trường đất đai
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Thị trường đất đai
Sốt đất
Quản lý nhà nước
Kiến nghị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.65-67
Abstract: Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, giá đất được đẩy lên rất cao, nhất là giá đất ở ven đô, ở nông thôn. Không chỉ đất ở, mà đất vườn ao, đất lâm nghiệp... cũng tăng cao. Nhiều nơi, giá đất tăng 100%, có nơi tăng đột biến 200%. Thị trường đất đai Việt Nam gần giống giai đoạn tăng giá của năm 2006. Tình trạng “sốt đất” để lại nhiều hệ lụy. Để hạ “sốt” và không có những lần “sốt” tiếp theo, quản lý nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54286
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.05 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.