Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54292
Nhan đề: Vài nét về tổ chức bộ máy nhà Nhà nước Hoa Kỳ
Tác giả: Phạm, Ngọc Lam Giang
Đỗ, Hoàng Yến
Từ khoá: Nhà nước Hoa Kỳ
Tổ chức bộ máy
Cơ cấu chính quyền
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.71-73
Tóm tắt: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) được thiết lập bởi Hiến pháp năm 1787, là một quốc gia liên bang được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau. Hoa Kỳ hiện là một trong những cường quốc trên thế giới về các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, tổ chức bộ máy chính quyền Hoa Kỳ mang nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54292
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.