Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54292
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Ngọc Lam Giang-
dc.contributor.authorĐỗ, Hoàng Yến-
dc.date.accessioned2021-06-04T08:11:35Z-
dc.date.available2021-06-04T08:11:35Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-3808-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54292-
dc.description.abstractHợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) được thiết lập bởi Hiến pháp năm 1787, là một quốc gia liên bang được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau. Hoa Kỳ hiện là một trong những cường quốc trên thế giới về các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Vì vậy, tổ chức bộ máy chính quyền Hoa Kỳ mang nhiều giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.71-73-
dc.subjectNhà nước Hoa Kỳvi_VN
dc.subjectTổ chức bộ máyvi_VN
dc.subjectCơ cấu chính quyềnvi_VN
dc.titleVài nét về tổ chức bộ máy nhà Nhà nước Hoa Kỳvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.