Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54306
Nhan đề: Văn chương Việt Nam và con đường xuất ngoại
Tác giả: Hồ, Anh Thái
Từ khoá: Văn chương Việt Nam
Con đường xuất ngoại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và tác phẩm;Số 341 .- Tr.17-21
Tóm tắt: Đại diện văn chương - chiếc cầu nối Văn chươngViệt Nam muốn ra với bên ngoài, việc đầu tiên là phải tìm được nhà xuất bản. Vậy đâu là cách tiếp cận với các nhà xuất bản nước ngoài? Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta hãy cùng xem lại tình hình sách Việt Nam được dịch ra nước ngoài trong vài ba chục năm qua...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54306
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.