Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54307
Nhan đề: Trăng Có những ngày gió cả
Tác giả: Phan, Đình Minh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nhà văn và tác phẩm;Số 34 .- Tr.22-32
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54307
ISSN: 2354-1261
Bộ sưu tập: Nhà văn và Tác phẩm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.59 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.