Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54321
Title: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Thu Giang
Keywords: Chương trình giáo dục phổ thông mới
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Phương pháp dạy học
Sinh viên Ngữ văn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 02 .- Tr.85-94
Abstract: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc và giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Để đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết đó, Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang đã có những hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo một cách đa dạng và linh hoạt cho sinh viên bao gồm: hình thức thể nghiệm - tương tác, hình thức khám phá, hình thức nghiên cứu. Trên cơ sở đó, sau khi trở thành giáo viên, trong quá trình dạy học, họ sẽ từng bước hình thành các năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54321
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.