Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54335
Title: Nghiên cứu tác dụng chống đông, chống kết tập tiểu cầu của các phân đoạn dịch chiết sâm vũ diệp in vitro
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Trinh
Lê, Thị Tâm
Vũ, Thị Thơm
Đinh, Đoàn Long
Dương, Thị Ly Hương
Keywords: Panax bipinnatifidus Seem
Kết tập tiểu cầu
Chống đông máu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 505 .- Tr.6-11
Abstract: Ảnh hưởng của Panax bipinnatifidus (Seem.) (Thường được sử dụng trong y học dân gian để chống viêm, giảm đau, chống huyết khối, vv) tập trung ở Sapa (Lào Cai, Việt Nam) về đông máu trong máu và kết tập tiểu cầu được ước tính. Các mẫu máu được thu thập từ 15 tình nguyện viên khỏe mạnh, sau đó được chia thành các ống đã chứa natri citrate làm thuốc chống đông máu. Huyết thanh được lấy ra và ủ với nhiều chất chiết xuất từ ​​Panax bipinnatifidus Seem, ở nồng độ khác nhau - 0,5; 1.0; 2.0; và 5,0 mg / ml. Ảnh hưởng lên sự kết tập tiểu cầu do ADP gây ra được đo bằng máy đo huyết áp tiểu cầu, trong khi thời gian đông máu huyết tương (PT, APTT) được xác định bằng máy phân tích đông máu. Tổng chất chiết xuất, cả hai loại n-butanol và ethylacetate của Panax bipinnatifidus (Seem.) Đều cho thấy tác dụng kết tập tiểu cầu chống lại ở nồng độ nồng độ 0,5-1-2-5 mg / ml. Trong khi đó, các chất chiết xuất từ ​​ether đã tạo ra hoạt tính này ở nồng độ cao hơn, từ 1-2-5mg / ml. Về đông máu, cả butanol và ethylacetate đều trích xuất PT và APTT kéo dài; các chất chiết xuất ether mất APTT lâu hơn, nhưng cho thấy không ảnh hưởng đến PT. Tóm lại, chất chiết xuất ethylacetate và n-butanol của Panax bipinnatifidus (Seem.) Cho thấy tác dụng rõ ràng đối với đông máu và tăng cường in vitro trong máu. Trong khi đó, chiết xuất ete cho thấy những tác động như vậy chỉ ở nồng độ cao hơn đáng kể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54335
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.