Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54338
Title: Định lượng telmisartan trong huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng ghép nối vói detector khối phổ
Authors: Tạ, Mạnh Hùng
Phạm, Thanh Huyền
Cao, Ngọc Cương
Keywords: Telmisartan
Xác định
UPLC-MS/MS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 505 .- Tr.21-25,72
Abstract: Phép đo khối phổ sắc ký lỏng siêu sắc ký hiệu suất (UPLC-MS/MS) được phát triển để xác định telmisartan (hoạt hóa như chất đối kháng thụ thể angiotensin II) trong huyết tương người với irbesartan khi chuẩn nội được phát triển. Để tiêm, telmisartan và irbesartan nội chuẩn được chiết xuất từ ​​huyết tương người bằng chiết lỏng-lỏng với hỗn hợp diethylether và chloroform (7:3). Sắc ký được thực hiện như sau: Cột - C18 (50 X 2.0 mm, id., 1.8 pm), chế độ dân chủ; Tốc độ dòng chảy - 0,3 ml/phút; Detector - hệ thống phổ khối tứ cực ba cực với một giao diện ESI trong nhiều chế độ giám sát phản ứng; Pha động - methanol-2mM amoni formate pH 4.0 (70:30). Các đường cong tiêu chuẩn được thiết lập trong khoảng từ 1,0 đến 500 ng/ml cho Telmisartan với độ tuyến tính thỏa đáng mong muốn (R> 0,99). Độ chính xác và chính xác trong ngày và liên ngày thay đổi trong khoảng 91,1% -108,9%. Thủ tục đề xuất sơ bộ, thù địch đã được áp dụng cho một nghiên cứu dược động học của telmisartan được đưa ra như một liều uống duy nhất (40 mg) cho các tình nguyện viên khỏe mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54338
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
930.09 kBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.