Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54340
Title: Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch của Immunepath-IP® trên động vật thực nghiệm
Authors: Đinh, Thị Thu Hằng
Phạm, Thị Vân Anh
Đỗ, Hoành Quân
Trâng, Quốc Tuấn
Keywords: Lactobacillus paracasei
Tác dụng kích thích miễn dịch
Ức chế miễn dịch
Cyclophosphamide
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 505 .- Tr.30-33
Abstract: Hoạt tính kích thích miễn dịch của Immunepath-IP® (được phân lập từ vi khuẩn gram (+) Lactobacillus paracasei) trên chuột ức chế miễn dịch bằng cyclophosphamide (CY) đã được đánh giá. Chuột được chia ngẫu nhiên thành 6 nhóm mười mỗi lồng: Kiểm soát, CY, levamisole, Immunepath-IP® 72 mg/kg, Immunepath-IP® 216 mg/kg và Immunepath-IP® 432 mg/kg. Ức chế miễn dịch ở chuột được gây ra bởi CY 200 mg/kg trong màng bụng. Immunepath-IP® với liều 72 mg/kg, 216 mg/kg và 432 mg/kg đều cải thiện tác dụng của CY đối với trọng lượng cơ quan tương đối, số lượng bạch cầu, phản ứng quá mẫn (DTH) trễ, huyết thanh IL1-a, IL -6, IL-12 và IFN-một khảo nghiệm và hình ảnh mô học vi mô. Tóm lại, tất cả 3 liều uống hàng ngày của Immunepath-IP® (72 mg/kg, 216 mg/kg và 432 mg/kg) đã uống 1 ngày liên tiếp gây ảnh hưởng ức chế miễn dịch đáng kể lên sự ức chế miễn dịch CY ở chuột.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54340
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.