Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54356
Title: Phân tích cơ cấu thuốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2015 - 2017
Authors: Nguyễn, Sơn Nam
Nguyễn, Trung Hà
Nguyễn, Quỳnh Hoa
Keywords: Thuốc ung thư
Phương pháp phân tích ABC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dược học;Số 505 .- Tr.66-71
Abstract: Việc sử dụng thực tế các loại thuốc ung thư trong giai đoạn 2015-2017 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được nghiên cứu bằng phương pháp phân tích ABC và mô tả cấu trúc chi phí. Chi phí thuốc chữa ung thư chiếm 21% - 26% tổng chi phí thuốc. Trong đó, thuốc thương hiệu và thuốc nhóm 1 chiếm tỷ lệ cao nhất, trên 67%. Tỷ lệ thuốc trong nước tăng từ 1,2% năm 2015 lên 10,5% năm 2017. Theo phân tích ABC, khi số lượng mặt hàng, trong năm 2015 và 2016, nhóm thuốc A chiếm 15-17% danh mục thuốc ung thư, và tăng lên 20,55% vào năm 2017. Trong các phần của tổng chi phí thuốc, các thuốc nhóm B được đánh giá ở mức 1,2% - 3,0%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54356
ISSN: 0866-7861
Appears in Collections:Dược học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.