Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54359
Title: Hiến pháp các tiểu bang Hoa kỳ: Góc nhìn lịch sử
Authors: Phạm, Ngọc Lan Giang
Đỗ, Hoàng Yến
Keywords: Hoa Kỳ
Hiến pháp
Tiểu bang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04 .- Tr.15-22
Abstract: Hoa Kỳ là một quốc gia liên bang, gồm các bang độc lập hợp thành. Hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo cho mỗi bang một thể chế cộng hòa. Chính vì vậy, mỗi bang ở Hoa Kỳ đều có chính quyền tự trị của bang, có hiến pháp và pháp luật riêng. Bài viết giới thiệu khái quát về hiến pháp các tiểu bang Hoa Kỳ, bao gồm sự hình thành, một số đặc điểm chung, và quy trình sửa đổi của hiến pháp các tiểu bang Hoa Kỳ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54359
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.