Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54360
Title: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và tương lai của trật tự khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương.
Authors: Ngô, Chí Nguyện
Keywords: Mỹ
Trung Quốc
Cạnh tranh chiến lược
Châu Á - Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04 .- Tr.23-32
Abstract: Sự suy giảm tương đối sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ cùng với sự trỗi dậy nhanh chóng và đầy thách thức đối với trật tự hiện tồn của Trung Quốc trong hình hài và tầm vóc của một siêu cường có lẽ là nhân tố lớn nhất làm thay đổi diện mạo địa chính trị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Hệ quả là, cuộc tranh giành ngôi vị bá chủ khu vực và thế giới giữa Trung Quốc (một sức mạnh đang trỗi dậy) với Mỹ (một sức mạnh đã được thiết lập) dù được thể hiện công khai hay ngấm ngầm đang ngày càng trở nên rõ rệt và quyết liệt. Bài viết này phân tích tình thế hiện nay của cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và phác thảo một số đánh giá và nhận định về tương lai của trật tự khu vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54360
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.