Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54360
Nhan đề: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và tương lai của trật tự khu vực ở Châu Á - Thái Bình Dương.
Tác giả: Ngô, Chí Nguyện
Từ khoá: Mỹ
Trung Quốc
Cạnh tranh chiến lược
Châu Á - Thái Bình Dương
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04 .- Tr.23-32
Tóm tắt: Sự suy giảm tương đối sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ cùng với sự trỗi dậy nhanh chóng và đầy thách thức đối với trật tự hiện tồn của Trung Quốc trong hình hài và tầm vóc của một siêu cường có lẽ là nhân tố lớn nhất làm thay đổi diện mạo địa chính trị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Hệ quả là, cuộc tranh giành ngôi vị bá chủ khu vực và thế giới giữa Trung Quốc (một sức mạnh đang trỗi dậy) với Mỹ (một sức mạnh đã được thiết lập) dù được thể hiện công khai hay ngấm ngầm đang ngày càng trở nên rõ rệt và quyết liệt. Bài viết này phân tích tình thế hiện nay của cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và phác thảo một số đánh giá và nhận định về tương lai của trật tự khu vực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54360
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.