Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54362
Title: Chính sách bảo hộ thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump và tác động tới Việt Nam.
Authors: Trần, Thị Mai Thành
Keywords: Bảo hộ thương mại
Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ
Donald Trump
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04 .- Tr.41-51
Abstract: Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là Donald Trump đã cho thấy sự trung thành với chủ nghĩa trọng thương, trong đó ông coi thương mại là một trò chơi có tổng bằng không, tức là một quốc gia sẽ chỉ được hưởng lợi từ thương mại nếu đối tác của họ bị thiệt hại. Đồng thời, ông cũng chỉ trích thương mại là nguyên nhân gây ra mất việc làm và thiệt hại cho phân phối phúc lợi. Do đó, ông đã đưa ra chương trình nghị sự về chính sách thương mại, cùng hàng loạt các quyết định mang tính bảo hộ thương mại trong năm 2017. Xu hướng chính sách cũng như những hành động cụ thể trên sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thương mại của Việt Nam và quốc gia này cũng cần có những giải pháp ứng phó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54362
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.