Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54362
Nhan đề: Chính sách bảo hộ thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump và tác động tới Việt Nam.
Tác giả: Trần, Thị Mai Thành
Từ khoá: Bảo hộ thương mại
Thương mại Việt Nam -Hoa Kỳ
Donald Trump
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04 .- Tr.41-51
Tóm tắt: Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là Donald Trump đã cho thấy sự trung thành với chủ nghĩa trọng thương, trong đó ông coi thương mại là một trò chơi có tổng bằng không, tức là một quốc gia sẽ chỉ được hưởng lợi từ thương mại nếu đối tác của họ bị thiệt hại. Đồng thời, ông cũng chỉ trích thương mại là nguyên nhân gây ra mất việc làm và thiệt hại cho phân phối phúc lợi. Do đó, ông đã đưa ra chương trình nghị sự về chính sách thương mại, cùng hàng loạt các quyết định mang tính bảo hộ thương mại trong năm 2017. Xu hướng chính sách cũng như những hành động cụ thể trên sẽ có ảnh hưởng nhất định tới thương mại của Việt Nam và quốc gia này cũng cần có những giải pháp ứng phó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54362
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.