Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54365
Title: Venezuela- những gì đã và đang diễn ra
Keywords: Venezuela
Những gì đã và đang diễn ra
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 04 .- Tr.65-68
Abstract: Nhờ những mỏ dầu được phát hiện ở Venezuela đầu thế kỷ XX, Venezuela từng được biết đến là nước giàu có thứ tư trên thế giới tính theo GDP đầu người, gấp đôi Chile, gấp bốn lần Nhật Bản và mười hai lần so với Trung Quốc trong những năm sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai 1. Nhưng việc nền kinh tế Venezuela phụ thuộc nặng nề vào nguồn thu từ dầu mỏ đã đưa quốc gia này đến một kịch bản không ngờ tới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54365
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.