Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54368
Title: Những điều chỉnh trong chính sách nhập cư của Chính quyền Trump và tác động tới cộng đồng người Việt tại Mỹ
Authors: Đỗ, Thị Diệu Ngọc
Keywords: Chính sách nhập cư
Người Việt tị nạn
Thỏa thuận hồi hương
Bắt giữ
Trục xuất
Hiến pháp Mỹ
Bảo vệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 05 .-Tr.12-18
Abstract: Trong hơn một năm kể từ ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức, chính sách nhập cư của nước Mỹ đã có nhiều thay đổi theo hướng thanh lọc các đối tượng nhập cư đang sinh sống ở Mỹ, và ngăn chặn các làn sóng nhập cư vào nước Mỹ. Cộng đồng người Việt nhập cư, đặc biệt là các đối tượng đã từng phạm tội, đang phải đối diện với nhiều khó khăn do chủ trương bắt giữ và trục xuất của Chính quyền Trump. Từ thực tế đó, bài viết có mục đích nhận định mức độ ảnh hưởng của những thay đổi trong chính sách của Chính quyền Trump về việc bắt giữ, trục xuất người nhập cư nói chung và người Việt nhập cư nói riêng thông qua cách chính sách này được thực thi. Bằng việc phân tích một số điều khoản trong một thỏa thuận về việc nhận lại người Việt Nam hồi hương đã được ký kết giữa hai nước vào năm 2008, bài viết sẽ đưa ra những nhận định về nguy cơ có thể bị trục xuất đối với những người Việt tị nạn phạm tội. Phần cuối của bài viết sẽ tìm hiểu một số điều khoản trong Hiến pháp Mỹ liên quan đến việc bảo vệ người nhập cư nói chung và người tị nạn phạm tội nói riêng, từ đó đánh giá những tác động có thể có của nó đến các đối tượng trực tiếp liên quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54368
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.