Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54370
Title: Truyền thông trong nền dân chủ Mỹ
Authors: Lê, Lan Anh
Keywords: Truyền thông Mỹ
Nền dân chủ
Bầu cử tổng thống
Chức năng
Tin tức giả
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 05 .-Tr.27-34
Abstract: Truyền thông có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự phát triển xã hội ngày nay. Nó tác động vào ý thức xã hội để hình thành và củng cố một hệ thống tư tưởng chính trị lãnh đạo đối với xã hội. Xã hội càng hiện đại thì truyền thông càng phát triển mạnh mẽ, vai trò của nó càng quan trọng hơn bao giờ hết. Đối với nước Mỹ, truyền thông còn “đóng vai trò quan trọng như một người giám hộ của nền dân chủ Mỹ”. Do đó, việc tìm hiểu về vai trò của truyền thông trong nền dân chủ Mỹ là rất cần thiết để tìm ra những vấn đề mấu chốt gắn kết hai chủ thể này với nhau. Bài viết phân tích hiệu ứng tích cực, cũng như mặt trái của truyền thông tới nền dân chủ Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54370
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.