Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54372
Title: Ngoại giao công chúng Mỹ dưới thời Tổng thống Obama
Authors: Đào, Quyền Trưởng
Keywords: Ngoại giao công chúng
Quyền lực mềm
Obama
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 05 .-Tr.35-44
Abstract: Từ sau sự kiện 11/9/2001, ngoại giao công chúng đã trở thành một trong những công cụ đắc lực giúp Mỹ đảm bảo an ninh quốc gia và củng cố sức mạnh mềm. Dưới thời Tổng thống Obama, ngoại giao công chúng đã được vận dụng khéo léo và góp phần cải thiện hình ảnh nước Mỹ, xây dựng lòng tin trong lòng các quốc gia từng là cựu thù của Mỹ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm. Tuy nhiên, ngoại giao công chúng dưới thời Obama cũng tồn tại những hạn chế như sự thiếu hiểu biết về tình hình tại các quốc gia Trung Đông đã khiến việc triển khai đôi khi còn mang tính khiên cưỡng tại nhiều cộng đồng Ả rập và Hồi giáo. Trên cơ sở tìm hiểu về quan điểm và các chương trình ngoại giao công chúng của Chính quyền Obama, bài viết tổng kết lại những thành tựu và hạn chế của ngoại giao công chúng Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, đồng thời đưa ra những dự đoán về hướng phát triển của ngoại giao công chúng Mỹ trong những năm tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54372
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.