Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54377
Title: Vận dụng kế toán môi trường tại một số doanh nghiệp nhiệt điện thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi
Đinh, Thị Lan
Keywords: Doanh nghiệp nhiệt điện
Kế toán môi trường
Tổng công ty Điện lực
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.98-100
Abstract: Tại Việt Nam hiện nay, thực trạng của các nhà máy nhiệt điện với lượng thải tro, xỉ, thạch cao... hàng năm rất lớn đã đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc đưa ra các giải pháp kịp thời để xử lý vấn đề chất thải và môi trường. Bên cạnh việc nghiên cứu đầu tư công nghệ để có thể sử dụng chất thải công nghiệp để chế thành các nguyên liệu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, các đơn vị còn cần phải chú trọng đến các giải pháp đồng bộ khác để thực hiện một cách hiệu quả mục tiêu bảo vệ môi trường. Một trong các giải pháp đó nằm trong công tác hạch toán kế toán của mỗi đơn vị. Từ việc nghiên cứu các lý luận chung và thực trạng liên quan, nhóm tác giả nhận thấy việc vận dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp nhiệt điện - EVN là một khuyến nghị phù hợp và thiết thực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54377
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.