Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54380
Title: Một số vận dụng kế toán quản trị trong kế toán chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất thuốc nổ
Authors: Vũ, Thị Hường
Ngô, Thị Hiên
Keywords: Sản xuất thuốc nổ
Doanh nghiệp
Kế toán chi phí
Kế toán quản trị
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.107-109
Abstract: Trong những năm gần đây các doanh nghiệp sản xuất vật liệu nổ công nghiệp đã có nhiều thay đổi trong công tác quản lý sản xuất, công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vật liệu nổ công nghiệp nói riêng, song về mặt lý luận cũng như trên thực tế phần hành kế toán này trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc nổ còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp với yêu cầu của cơ chế quản lý kinh tế theo hướng hội nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54380
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.