Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54382
Title: Phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo định hướng Xã hội Chủ nghĩa tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Hoàng, Đình Minh
Keywords: Phúc lợi xã hội
Định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Đảm bảo lợi ích
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.110-112
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, phúc lợi xã hội (PLXH) không thụ hưởng một chiều thành quả kinh tế, chi tiêu cho PLXH không hẳn là “bao cấp” mà là đầu tư cho phát triển “vốn con người”, phát triển “hạ tầng xã hội”, nhất là trong điều kiện nguồn nhân lực trở thành nguồn lực quan trọng bậc nhất cho phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số. PLXH tiến bộ, hiệu quả, chất lượng còn bảo đảm xã hội phát triển trong trật tự ổn định, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột xã hội nảy sinh do bất công xã hội. Với vai trò, chức năng rộng lớn như vậy, PLXH và an sinh bổ sung cho nhau, cùng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần bảo đảm giữ vững định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54382
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.