Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54382
Nhan đề: Phúc lợi xã hội góp phần đảm bảo định hướng Xã hội Chủ nghĩa tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: Đoàn, Minh Huấn
Hoàng, Đình Minh
Từ khoá: Phúc lợi xã hội
Định hướng Xã hội Chủ nghĩa
Đảm bảo lợi ích
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 588 .- Tr.110-112
Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, phúc lợi xã hội (PLXH) không thụ hưởng một chiều thành quả kinh tế, chi tiêu cho PLXH không hẳn là “bao cấp” mà là đầu tư cho phát triển “vốn con người”, phát triển “hạ tầng xã hội”, nhất là trong điều kiện nguồn nhân lực trở thành nguồn lực quan trọng bậc nhất cho phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số. PLXH tiến bộ, hiệu quả, chất lượng còn bảo đảm xã hội phát triển trong trật tự ổn định, ngăn ngừa các nguy cơ xung đột xã hội nảy sinh do bất công xã hội. Với vai trò, chức năng rộng lớn như vậy, PLXH và an sinh bổ sung cho nhau, cùng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần bảo đảm giữ vững định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54382
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.