Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54389
Title: Bất ổn chính trị Brazil hiện nay
Authors: Nguyễn, Anh Hùng
Keywords: Brazil
Tổng thống
Quốc hội
Đảng phái
Chính trị
Bất ổn
Thực trạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 06 .-Tr.20-31
Abstract: Những năm gần đây, tình hình chính trị Brazil có nhiều thay đổi và bất ổn lớn. Mâu thuẫn và chia rẽ đảng phái trầm trọng, suy thoái đạo đức của đội ngũ quan chức chính quyền lan rộng, mất ổn định trật tự xã hội gia tăng… Bài viết nhìn nhận, phân tích và đánh giá thực trạng nêu trên, đồng thời gợi mở dự báo xu hướng phát triển của cường quốc đứng đầu Mỹ Latinh này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54389
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.67 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.