Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54399
Title: Vài suy nghĩ về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Lyndon Baines Johnson
Authors: Vũ, Thị Hồng Dung
Keywords: Mậu Thân 1968
Johnson
Truyên bố ngày 31/12/1968
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 06 .-Tr.57-65
Abstract: Đọc bài diễn văn ngày 31/3/1968 của Tổng thống Johnson với các quyết định quan trọng: Hạn chế ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra; Đề nghị đàm phán để tìm giải pháp kết thúc chiến tranh; Không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ hai. Bài viết lý giải tại sao Tổng thống Johnson - người thuộc phái “diều hâu”, từng có quan điểm cứng rắn, có nhiều quyết định mạnh mẽ, nhiều dính líu đến chiến tranh Việt Nam lại phải có những quyết định mang tính chất xuống thang chiến tranh như vậy? Tại sao lại có những quyết định đó? Và ở vào thời điểm đó, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam có tác động gì tới những quyết định của Johnson hay không?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54399
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.