Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54402
Title: Rào cản chống bán phá giá của Hoa Kỳ và tác động đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam
Authors: Trần, Minh Nguyệt
Keywords: Chống bán phá giá
Thủy sản
Xuất khẩu
Việt Nam
Hoa Kỳ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 07 .- Tr.15-24
Abstract: Trong thập kỷ qua, Hoa Kỳ thường xuyên sử dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) để bảo hộ ngành sản xuất trong nước. Một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta chịu tác động không nhỏ từ biện pháp CBPG của Hoa Kỳ là ngành thủy sản. Không năm nào ngành thủy sản nước ta không phải chịu thuế CBPG của Hoa Kỳ. Điều này đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho cả Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong việc ứng phó với rào cản này. Trong khi đó, khả năng vượt rào cản của nước ta còn hạn chế cả ở tầm vĩ mô và doanh nghiệp, có thể ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển xuất khẩu hàng thủy sản thời gian tới. Bài viết này nhằm mục đích phân tích thực trạng sử dụng biện pháp CBPG của Hoa Kỳ đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Qua đó đánh giá tác động, cũng như chỉ ra những nhân tố hạn chế khả năng ứng phó với rào cản này của ngành thủy sản Việt Nam. Việc xác định chính xác những nhân tố trên chính là căn cứ hết sức quan trọng để nâng cao năng lực ứng phó với rào cản CBPG tại thị trường Hoa Kỳ của ngành thủy sản Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54402
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.