Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54405
Nhan đề: Chính sách nhập cư thời kỳ Chính quyền George Walker Bush giai đoạn 2001-2008
Tác giả: Phạm, Thị Thu Huyền
Từ khoá: Nhập cư
Chính sách
An ninh
Trục xuất
Biên giới
Thị thực
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 07 .- Tr.36-46
Tóm tắt: Nhập cư vào Mỹ là một trong những vấn đề quan trọng được các tổng thống Mỹ quan tâm và đưa vào trong chính sách của mình. Đặc biệt, sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi các phần tử khủng bố là những người nước ngoài, thông qua lỗ hổng của nhập cư, tấn công Mỹ, cho thấy mức độ cần thiết phải thắt chặt chính sách nhập cư. Vì vậy, trong nhiệm kỳ của Tổng thống George Walker Bush đã đưa ra chính sách nhập cư gắn liền với an ninh quốc gia. Bài nghiên cứu này làm rõ thực trạng nhập cư thời kỳ chính quyền George W. Bush, phân tích mục tiêu của chính sách nhập cư, cũng như nội dung của chính sách nhập cư nhằm tăng cường hiểu biết về chính sách nhập cư giai đoạn 2001-2018.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54405
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.