Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54405
Title: Chính sách nhập cư thời kỳ Chính quyền George Walker Bush giai đoạn 2001-2008
Authors: Phạm, Thị Thu Huyền
Keywords: Nhập cư
Chính sách
An ninh
Trục xuất
Biên giới
Thị thực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 07 .- Tr.36-46
Abstract: Nhập cư vào Mỹ là một trong những vấn đề quan trọng được các tổng thống Mỹ quan tâm và đưa vào trong chính sách của mình. Đặc biệt, sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi các phần tử khủng bố là những người nước ngoài, thông qua lỗ hổng của nhập cư, tấn công Mỹ, cho thấy mức độ cần thiết phải thắt chặt chính sách nhập cư. Vì vậy, trong nhiệm kỳ của Tổng thống George Walker Bush đã đưa ra chính sách nhập cư gắn liền với an ninh quốc gia. Bài nghiên cứu này làm rõ thực trạng nhập cư thời kỳ chính quyền George W. Bush, phân tích mục tiêu của chính sách nhập cư, cũng như nội dung của chính sách nhập cư nhằm tăng cường hiểu biết về chính sách nhập cư giai đoạn 2001-2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54405
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.