Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54415
Nhan đề: Sự hình thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và những tác động tới ASEAN
Tác giả: Lò, Thị Phương Nhung
Nguyễn, Đức Hùng
Từ khoá: Chiến lược Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Mỹ
Australia
Nhật Bản
Ấn Độ
Asean
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 08 .- Tr.38-46
Tóm tắt: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở với những ý tưởng ban đầu dựa trên bốn trụ cột là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia (Bộ Tứ) và trùm lên đó là tầm nhìn về một khu vực tự do, rộng mở. Cho tới nay, chiến lược này vẫn đang ở giai đoạn hình thành bộ khung về khái niệm, còn về mặt triển khai thực hiện thì vẫn chưa được định hình rõ nét. Bài viết sẽ phân tích về sự hình thành của chiến lược và có đánh giá bước đầu về tác động của chiến lược này với khu vực ASEAN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54415
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.