Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54415
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLò, Thị Phương Nhung-
dc.contributor.authorNguyễn, Đức Hùng-
dc.date.accessioned2021-06-07T09:03:29Z-
dc.date.available2021-06-07T09:03:29Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-0745-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54415-
dc.description.abstractChiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở với những ý tưởng ban đầu dựa trên bốn trụ cột là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia (Bộ Tứ) và trùm lên đó là tầm nhìn về một khu vực tự do, rộng mở. Cho tới nay, chiến lược này vẫn đang ở giai đoạn hình thành bộ khung về khái niệm, còn về mặt triển khai thực hiện thì vẫn chưa được định hình rõ nét. Bài viết sẽ phân tích về sự hình thành của chiến lược và có đánh giá bước đầu về tác động của chiến lược này với khu vực ASEAN.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 08 .- Tr.38-46-
dc.subjectChiến lược Ấn Độ Dươngvi_VN
dc.subjectThái Bình Dương tự do và rộng mởvi_VN
dc.subjectMỹvi_VN
dc.subjectAustraliavi_VN
dc.subjectNhật Bảnvi_VN
dc.subjectẤn Độvi_VN
dc.subjectAseanvi_VN
dc.titleSự hình thành chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và những tác động tới ASEANvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.