Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54424
Title: Viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cho các nước Mỹ Latinh từ năm 2009 đến nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thủy
Keywords: Hoa Kỳ
Mỹ latinh
Viện trợ nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.36-47
Abstract: Trong quan hệ quốc tế, các chính quyền Mỹ luôn sử dụng viện trợ nước ngoài như là một trong những công cụ để đạt được các mục tiêu của chính sách đối ngoại. Với trường hợp các nước Mỹ Latinh cũng không phải là một ngoại lệ. Cùng nằm trong lục địa châu Mỹ ở Tây bán cầu, các nước Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ qua luôn phải chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên các phương diện khác nhau và ở những mức độ khác nhau. Cùng với những công cụ khác, các chính quyền Mỹ đã sử dụng viện trợ nước ngoài để giữ các nước Mỹ Latinh trong phạm vi ảnh hưởng của Hoa Kỳ nhằm đạt được các mục tiêu của chính sách đối ngoại với khu vực này. Trong khi đó, các nước Mỹ Latinh trong nhiều thập kỷ qua vì những lý do khác nhau rất cần đến viện trợ của Hoa Kỳ để giải quyết nhiều vấn đề của riêng họ. Do khuôn khổ có hạn, bài viết tập trung nghiên cứu việc cung cấp viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cho các nước Mỹ Latinh trong giai đoạn từ năm 2009, năm đầu tiên của Chính quyền của Tổng thống Barack Obama, đến năm 2018 dưới Chính quyền của Tổng thống Donald Trump, nhằm góp phần tìm hiểu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với khu vực Mỹ Latinh trong giai đoạn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54424
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.