Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54425
Title: Chính sách thương mại của Chính quyền Donald Trump và những ảnh hưởng đối với quan hệ thương mại Việt - Mỹ
Authors: Lê, Thị Vân Nga
Keywords: Chính sách thương mại
Donald Trump
Ảnh hưởng thương mại
Việt-Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.48-55
Abstract: Sau khi lên nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump đã từng bước thực hiện các tuyên bố tranh cử với mục tiêu làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ và tạo công ăn việc làm cho ngành sản xuất chế tạo ở Mỹ. Ông chủ trương thay thế các hiệp định thương mại đa phương bằng các thỏa thuận thương mại song phương theo hướng đàm phán có lợi cho Mỹ. Năm 2018, Mỹ bắt đầu áp đặt các mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước trên thế giới, gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nước và dẫn đến xung đột thương mại gay gắt trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Các biện pháp có xu hướng bảo hộ thương mại của Mỹ và xung đột Mỹ - Trung đã có những ảnh hưởng không nhỏ đối với quan hệ thương mại Việt - Mỹ và xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54425
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.41 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.