Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54431
Title: Sự đa dạng văn hóa của Canada: Tiếp cận từ góc độ lịch sử
Authors: Trần, Thị Vinh
Keywords: Canada
Đa dạng văn hóa
Lịch sử
Phát triển văn hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.79-90
Abstract: Là đát nước rộng lớn nằm ở Bắc Mỹ, Canada là một trong những nước phát triển và thịnh vượng hàng đầu thế giới. Canada còn được biết đến là đất nước của những người nhập cư, với hàng triệu người nhập cư đến từ 150 quốc gia thuộc các châu lục khác nhau, đồng thời là một đất nước nổi bật trên thế giới với sự đa dạng về văn hóa. Về mặt thể chế, Canada là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thể chế hóa đạo luật về đa dạng văn hóa và có các chính sách thúc đẩy, duy trì sự đa dạng văn hóa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54431
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.13 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.