Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54434
Title: Những động cơ chiến lược của Trung Quốc đối với khu vực Mỹ Latinh
Authors: Nguyễn, Khánh Vân
Keywords: Quan hệ Trung Quốc - Mỹ Latinh
Động cơ
Chiến lược
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.91-98
Abstract: Quan hệ Trung Quốc - Mỹ Latinh tăng trưởng nhanh chóng chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Điều này xuất phát từ những thay đổi trong chiến lược của Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng và đẩy mạnh hợp tác với khu vực. Bài viết phân tích những động cơ trong chiến lược của Trung Quốc đối với Mỹ Latinh, qua đó góp phần làm sáng tỏ chiến lược, cũng như mối quan hệ của Trung Quốc đối với khu vực này hiện nay
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54434
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.