Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54435
Title: Khái niệm ẩn dụ 'Yuzu', 'Banana', 'egg' và chuyển biến lai lịch của các thế hệ người Mỹ gốc Á
Authors: Đỗ, Thị Diệu Ngọc
Keywords: Người Mỹ gốc Á
Chuyển đổi lai lịch
Thích ứng xã hội
Văn hóa gốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.99-104
Abstract: Một khái niệm đang được cộng đồng người Mỹ gốc Á sử dụng rộng rãi để mô tả về mức độ đồng hóa của họ và xã hội Mỹ: hình ảnh ẩn dụ ‘banana’ (chuối) với vỏ vàng và ruột trắng ngụ ý họ có ngoại hình gốc châu Á nhưng đã đồng hóa theo lối sống của người da trắng. Ngoài ra, có hai khái niệm ẩn dụ khác được đề cập đến, đó là ‘yuzu’ (quýt) với vỏ vàng và ruột vàng, ngụ ý những người nhập cư này vẫn giữ nguyên ngoại hình và lai lịch của người gốc Á, và khái niệm ‘egg’ (trứng) với ruột có phần trắng phần vàng, ngụ ý dù đã có phần ‘trắng hóa’, một số người Mỹ gốc Á vẫn giữ lối sống Á Đông của mình1. Dựa trên ba khái niệm ẩn dụ này, bài viết sẽ tìm hiểu quá trình chuyển biến lai lịch của người Mỹ gốc Á từ giai đoạn đầu nhập cư bằng nỗ lực tự đồng hóa với nền văn hóa sở tại do nhu cầu bức thiết phải thích ứng với xã hội để tồn tại, nói theo cách ẩn dụ là quá trình chuyển biến từ ‘yuzu’ thành ‘banana’. Sau đó, dựa trên những tiền đề hiện có, bài viết sẽ đưa ra nhận định liệu có khả năng khi đến một giai đoạn phát triển nào đó, sự ảnh hưởng hoặc ý thức về sự bảo tồn văn hóa gốc sẽ dẫn đến một sự chuyển biến lai lịch mới của các thế hệ người Mỹ gốc Á - quá trình chuyển biến từ ‘banana’ thành ‘egg’ - để quay trở lại với bản chất Á Đông hay không?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54435
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.05 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.