Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54439
Title: Giải trình tự và phân tích toàn bộ hệ gen chủng Virus nhược độc Hanvet1.VN sử dụng trong sản xuất Vaccine phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
Authors: Nguyễn, Thị nga
Hà, Thị Thu
Nguyễn, Thị Hoa
Vũ, Thị Hiền
Trần, Thị Thu Hiền
Trần, Văn Khánh
Nguyễn, Thanh Ba
Nguyễn, Hữu Vũ
Đồng, Văn Quyền
Tô, Long Thành
Đinh, Duy Kháng
Keywords: Hanvetl.VN
Vaccine PRRS
Toàn bộ hệ gen
Thay đổi amino acid
Hiệu lực vaccine
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01 .- Tr.51-56
Abstract: Chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRSV) nhược độc Hanvetl.VN đã được phát triển bởi Công ty cổ phần dược và vật tư thú y (Hanvet) bằng phương pháp cấy truyền chủng HY-2010 trên tế bào Marc-145 sau 80 đời và đang sử dụng để sản xuất vaccine PRRS. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã giải mã và phân tích toàn bộ hệ gen chủng PRRSV Hanvetl.VN. RNA tổng số được tách chiết từ chủng Hanvetl.VN, sử dụng RT-PCR khuếch đại 15 phân đoạn riêng rẽ của toàn bộ hệ gen. Các đoạn gen sau khi khuếch đại được nhân dòng vào vector pCR2.1 và xác định trình tự bằng phương pháp Sanger. Trình tự gen được phân tích bằng chương trình phần mềm BioEdit và DNA Star. Kết quả cho thấy, chủng Hanvetl.VN có protein GP5 tương đồng về trình tự amino acid là 100% so với chủng cường độc phân lập ở Quảng Nam (07QN) và 98% so với một chủng Trung Quốc (07NM). Tuy nhiên, protein GP5 này có độ tương đồng khá thấp so với chủng VR2332 chỉ đạt 87%. Các protein MP và NP có tính bảo thủ cao so với các chủng cưỡng độc lưu hành ở Việt Nam và Trung Quốc, đều đạt 99-100%. Các protein còn lại đều có sự thay đổi so với chủng cường độc 07QN, dao động từ 1,2% ở NPla đến 3,9% ở GP2. Tuy nhiên, sự tương đồng về trình tự amino acid của tất cả các protein chủng Hanvetl.VN nhược độc đều rất thấp nếu so sánh với chủng chuẩn PRRSV type II (chủng Bắc Mỹ VR2332), dao động từ 86,25% đến 97,7%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, chủng vaccine Hanvetl.VN nhược độc có đặc tính kháng nguyên sinh miễn dịch phòng hộ tương đồng cao so với chủng PRRSV lưu hành trong nước, gần gũi so với chủng lưu hành ở Trung Quốc nhưng có sự khốc biệt khá xa so vợi chủng cổ điển type II Bắc Mỹ (VR2332). Vì vậy khi nhập vaccine, đặc biệt từ các nước Âu-Mỹ để dự phòng bệnh PRRS cũng nên xem xét cả nguồn gốc chủng PRRSV sử dụng trong sản xuất vaccine.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54439
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.